Vítáme Vás na stránkách hylvátských sokolů

Historie TJ Sokol Hylváty

 Naše TJ Sokol Hylváty byla založena v roce 1919 bývalým starostou panem Ferdinandem Rosslerem.

     Od založení do podzimu 1922 měla jednota spolkové místnosti v pivovarské restauraci, od 28.10. 1922 v hostinci "U tří mostů", který znovuzařídil nákladem 25.269 Kč obětavý m.o. N.J. Severočeské v Ústí nad Orlicí a sál připravil ku hraní divadla.Tak se m.o. N.J.S. postaral o přístřeší jednoty a vlastně umožnil její další existenci.

     Stavba sokolovny

     V roce 1922 chtěl předseda m.o. N. J. Severočeské v Ústí nad Orlicí p. rada Karel Nováček postavit na pozemku určeném školní budově český dům, který by obsahoval cvičební sál, místnost pro mateřskou školku, knihovnu...O této věci bylo několikrát diskutováno na schůzích m. o. N. J. S. Ústí nad Orlicí, protože nebylo kam umístit českou školku. Výsledkem jednání bylo prodat hostinec "U tří mostů" a za získané peníze postavit český dům.

     V roce 1924 byl hostinec prodán manželům Čapkovým a smlouvou bylo zajištěno, že "Sokol" bude dále cvičit za dřívějších podmínek.V roce 1926 se manželé Čapkovi rozhodli přestavět sál na kuchyň. To by znamelo konec jednoty, proto se vedla dlouhá jednání s manželi Čapkovými.Ti se nakonec rozhodli hostinec prodat. Tak se stala jednota majitelkou hostince " U tří mostů", i přes značné zadlužení. Dluhy se dařilo zplácet díky divadelním hrám, které měly velký úspěch. Později bylo zažádáno o kinematografickou licenci, udělení ktaré bylo podmíněno stavbou nové budovy. Tak začla stavba sokolovny.

     Původní stavba měla být nižší a užší. Bylo to prodloužení staré budovy. Nakonec se však rozhodlo postavit budovu vyšší a širší.Protože jednota neměla žádné peníze, došlo k rozeslání prosebných listů, což v důsledku znamenalo získání peněžních darů, které byly záchranou pro stavbu.

                        

 stavba sokolovny 1927

     První úder motykou na staveništi se stal v pondělí o velokonocích 18.4. 1927.Starostí i práce bylo nad hlavu. Bratři,sestry, dorost i žactvo přicházeli po denní práci na staveniště, kde bourali starou budovu, škrabali cihly, odnášeli trámy, vozili kámen, prohazovali písek, zaváděli el. světlo, dělali zámečnickou práci, kladli celou podlahu, dělali terasu, myli, leštili a pod., vše co stavba vyžadovala.Všichni pracovali s radostí a nadšením, proto také byla stavba postavena téměř bez vlastních protředků.

     Při zahájení biografu 4.9. 1927 poděkoval br. starosta jednoty J. Mareš a br. předseda stavebního odboru L. Vaňous všem dárcům a příznivcům. Nakonec byla vyslovena prosba, která je aktuální i dnes : "Bratři, sestry, doroste, žactvo, milujte svoji budovu, svoji sokolovnu, pečujte o ni jako matka o své dítě, nedopust´te, aby po ni někdo škrábal, lezl a jinak ničil. Všichni můžeme zabránit různému poškození , pošpinění, když včas zakročíme".

 

Veškeré informace byly čerpány z Památníku TJ Sokol Hylváty z let 1919 - 1928

www.sokol-hylvaty.wgz.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one