Vítáme Vás na stránkách hylvátských sokolů

REKONSTRUKCE BUDOVY ŠATEN

         Dne 2.6.2007došlo ve sportovním areálu, spravovaném a využívaném TJ Sokolem Hylváty ke slavnostnímu otevření celkově rekonstruované budovy šaten.

         Asi nebude na škodu připomenout, jak vše začalo a probíhalo. Areál TJ Sokola Hylváty byl využívaný ke cvičení od roku 1919, po 2. světové válce zde bylo vybudováno doskočiště, kluziště, kurty na odbíjenou. Chyběly zde pořádné šatny a proto došlo k  rozhodnutí něco s tím udělat. Na konci roku 1969 bylo vydáno povolení ke stavbě šaten a na stavbě se postupně začalo pracovat. Stavba byla dokončena k 31.12.1973 a povolení k jejímu užívání bylo vydáno stavebním úřadem 20.9.1974. Kromě šaten budova sloužila i k pořádání různých společenských akcí. V této době tělovýchova v Hylvátech fungovala pod názvem Jiskra, protože Sokol, stejně jako třeba Skaut byl zrušený. Po roce 1989 byl založen přípravný výbor Sokola a došlo k znovuobnovení Sokola (9.4.1990 – starosta Miloň Svojanovský). 27.8. 1990 byla uzavřena dohoda o majetkoprávním vypořádání mezi Sokolem a Jiskrou Hylváty, finanční i týkající se nemovitostí, Jiskře zůstala kuželna, Sokolu sokolovna U tří mostů a zdejší areál, který je ovšem majetkem města. V roce 1997 zasáhla ničivá povodeň celý zdejší areál , byly kompletně zničeny kurty a chátrající budova šaten povodní také utrpěla. 

        

                                                kurty - povodeň 97                         

        

                                          kurty - po povodni 97

      V průběhu let 1999 a 2000 se členové Sokola Hylváty pustili do vybudování nových kurtů a kromě dovozu materiálu a prací provedených těžkou mechanizací byly veškeré práce udělány brigádnicky, celkem bylo odpracováno téměř 1300 hodin a konečně 17.6. 2000 byly nové kurty slavnostně otevřeny. A už v té době, po dobrých zkušenostech s ochotou členů naší jednoty pustit se do práce svépomocí, se začalo uvažovat o rekonstrukci zdejších poničených šaten, jejichž handicapem byla také absence sociálního zázemí.  

          

                                stavba nových kurtů  1999-2000     

           

                                                     stavba nových kurtů  1999-2000

       O rok později jsme na výborové chůzi řešili návrhy na vzhled budovy, připravené projektantem a poté jsme projektanta ing. Tomáše Dolečka projekční kanceláře Žižkov požádali o vypracování projektu k územnímu řízení. Výbor se také snažil odkoupit pozemky ve zdejším areálu od města Ústí nad Orlicí, několik žádostí bylo neúspěšných, ale nakonec se nám podařilo v roce 2004 odkoupit od města pozemek pod stávající budovou. V říjnu 2004 jsme také obdrželi stavební povolení k rekonstrukci šaten a na podzim téhož roku byly šatny brigádnicky zbourány. V dalším roce jsme se chtěli pustit do práce, po dobrých zkušenost s výstavbou kurtů v co největší možné míře brigádnicky. Naším záměrem, vzhledem k nedostatku financí, bylo postavit obvodové zdi na stávajících základech a stavbu zakrýt střechou. Snažit se získat potřebné finance „kde se dá“ a postupně v dalších letech pokračovat v práci. Možná odvážný, možná bláznivý a neuvážený krok. Na jaře 2005 se vyskytly první a zdaleka ne poslední problémy, když jsme zjistili, že základy budovy jsou ve většině budovy nedostatečné, následovala jednání s projektantem a stavebním úřadem, jak problém vyřešit a nakonec bylo jako nejlepší řešení vybráno vybetonovat nové základy vně současných.

      

                          řešení problémů se základy  

 

 

           

                                                        brigáda na stavbě             

 

Úkolem byla pověřena firma Help. Dobrou zprávou bylo, že se nám podařilo získat dotaci ve výši 62 500,- Kč od města Ústí nad Orlicí na vybudování žumpy a 160 000,- Kč od Pardubického kraje. Se získáním dotací nám velmi pomohl br. Jonák. Když byly základy hotové, vrhli se členové Sokola Hylváty do práce na hrubé stavbě. Ta byla do konce roku 2005 hotova včetně provizorního zakrytí na zimu. Tady ještě jednou chci poděkovat členům naší jednoty, kteří se velice aktivně účastnili brigád, celkem bylo odpracováno v tomto roce skoro 1500 brigádnických hodin, poslední brigáda proběhla týden před Vánocemi. V říjnu jsme podali žádost o dotaci na MŠMT, jejíž příprava byla časově značně náročná. Úspěšní zájemci o dotaci měly být informování v průběhu dubna, na ministerstvo jsme zasílali další požadované materiály, dotaci ve výši 1 200 000,- Kč jsme nakonec obdrželi, bohužel až v průběhu října a do konce roku 2006 měla být vyčerpána a stavba zkolaudována. Na jedné straně jsme měli velkou radost z poskytnuté dotace, na druhé straně starost, jestli se vše podaří stihnout. Firma Help, která zvítězila ve výběrovém řízení na jaře vypsaném se ihned pustila do práce, do dostavby byly postupně zainteresovány i další specializované firmy. Je mojí povinností na tomto místě tyto firmy zmínit:…V listopadu se zprovoznilo plynové topení, 21.12.2006 proběhlo kolaudační řízení za účasti všech dotčených orgánů, výsledkem bylo vydání kolaudačního rozhodnutí , ve které figuroval jeden nedostatek, a to dokončit terénní úpravy a zpevněné plochy v okolí stavby s termínem do 30.4.2007. V současnosti je kompletně dokončeno přízemní podlaží, 1. patro není hotové, ale svůj hlavní účel, poskytnutí zázemí pro sportovní činnost ve zdejším areálu stavba plní.V letošním roce se nám podařilo získat 82 000,- Kč od města Ústí nad Orlicí, které budou použity na izolaci a podbití střechy. 

                    

                                                              hotové šatny

www.sokol-hylvaty.wgz.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one